Mã hóa - Giải mã Base64

Nguyễn Lê Điệp | 16-09-2017 | 1.645

1. Nhập nội dung cần mã hóa hoặc giải mã vào phần nội dung

2. Click vào mã hóa hoăc giải mã ở bên dưới

3. Kết quả sẽ nhận được ở phần kết quả tương ứng khi thực hiện ở bước 2

Nội dung

Kết quả