Mã vùng điện thoại

Công cụ tra cứu mã vùng điện thoại cố định các tỉnh của Việt Nam...

1. Nhập tên tỉnh hoặc mã vùng cũ hoặc mã vùng mới. Ví dụ như: Bình Định hoặc 56 hoặc 256 vào phần nội dung

2. Xem kết quả ở phần kết quả

Nội dung

Kết quả